Tag Archives: Tài trợ vốn có bảo đảm

Khung pháp lý cho tài trợ vốn có bảo đảm bằng tài sản trí tuệ

khung-phap-ly-cho-tai-tro-von-dam-bao-bang-tai-san-tri-tue

Tài trợ vốn có bảo đảm bằng tài sản trí tuệ hiện nay được coi là một kênh có triển vọng lớn để giải quyết khó khăn trong tiếp cận vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời góp phần khai thác được tối đa giá trị của tài sản trí tuệ. Do […]

Hotline
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon