Tag Archives: tội vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới

Phân tích yếu tố cấu thành Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới

phan-tich-cau-thanh-toi-pham-cua-toi-van-chuyen-trai-phep-hang-hoa-tien-te-qua-bien-gioi

Trong thời gian qua, tình hình tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới ở nước ta có xu hướng tăng dần về cả số lượng lẫn tính chất, mức độ, phương thức, thủ đoạn đa dạng, phức tạp, khó phát hiện. Các đối tượng hoạt động liều lĩnh, sẵn […]

Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới

toi-van-chuyen-trai-phep-hang-hoa-tien-te-qua-bien-gioi

Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cùng với chính sách hội nhập, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta ngày càng mở rộng và phát triển. Tuy nhiên, ngoài những thành tựu đáng ghi nhận về sự tăng trưởng kinh tế, Việt Nam […]

Hotline
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon