Tag Archives: tài sản bảo đảm

Thứ tự ưu tiên thanh toán giữa các bên cùng nhận tài sản bảo đảm

thu-tu-uu-tien-thanh-toan-giua-cac-ben-cung-nhan-tai-san-bao-dam

Thứ tự ưu tiên thanh toán giữa các bên cùng nhận tài sản bảo đảm là một khía cạnh quan trọng trong pháp luật về giao dịch bảo đảm. Khi một tài sản được dùng để bảo đảm cho nhiều nghĩa vụ, việc xác định thứ tự ưu tiên thanh toán giúp đảm bảo quyền […]

Quy định về việc một tài sản dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ

quy-dinh-ve-viec-mot-tai-san-dung-de-bao-dam-thuc-hien-nhieu-nghia-vu

Trong giao dịch dân sự, việc sử dụng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ là một biện pháp phổ biến nhằm đảm bảo quyền lợi của các bên tham gia. Một tài sản có thể được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ. Tuy nhiên việc này cần tuân theo […]

Hotline
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon