Tag Archives: giao dịch dân sự

Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

toi-cho-vay-lai-nang-trong-giao-dich-dan-su

Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự là hành vi cho vay trong giao dịch dân sự với lãi xuất gấp 05 lần trở lên mức lãi xuất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự, có tính chất chuyên bóc lột, nhằm thu lợi bất chính. Theo quy định tại Điều […]

Án lệ số 39/2020 giao dịch dân sự có điều kiện vô hiệu

an-le-so-39-2020-al

Giao dịch có điều kiện là loại giao dịch mang tính chất đặc biệt vì việc giao kết, phát sinh hiệu lực và thực hiện phụ thuộc vào các điều kiện đã thỏa thuận. Bài viết phân tích loại điều kiện trong giao dịch và trường hợp giao dịch có điều kiện vô hiệu do […]

Án lệ số 25/2018 không bị phạt cọc vì lý do khách quan

An-le-so-25

Hợp đồng đặt cọc là một trong những hình thức của giao dịch dân sự. Trong giao kết hợp đồng, các bên thỏa thuận về nội dung trong hợp đồng, trong đó có điều khoản quy định về phạt vi phạm hợp đồng. Dưới đây là án lệ số 25 về việc không phải chịu […]

Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng

don-phuong-cham-dut-thuc-hien-hop-dong

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, hợp đồng có thể bị các bên chấm dứt, hủy bỏ. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng là gì? Điều kiện đơn phương chấm dứt hợp đồng đúng pháp luật? Hậu quả pháp lý của bên vi phạm thỏa thuận về đơn phương chấm dứt thực […]

Giao dịch dân sự có điều kiện

Giao dịch dân sự là hình thức giao dịch phổ biến, diễn ra ở hầu khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ngày nay, cùng với sự phát triển của xã hội, các giao dịch dân sự ngày càng đa dạng, phức tạp. Do đó, trong một vài trường hợp thỏa thuận điều […]

Thời hiệu yêu cầu tòa án tuyên giao dịch vô hiệu và hậu quả pháp lý

thoi-hieu-yeu-cau-toa-an-tuyen-giao-dich-vo-hieu-va-hau-qua-phap-ly

Chỉ những giao dịch hợp pháp mới làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của các bên và được Nhà nước bảo đảm thực hiện. Một giao dịch hợp pháp phải tuân thủ ba điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự, trong một số trường hợp cụ thể phải tuân thủ thêm điều […]

Giao dịch dân sự vô hiệu là gì? Các trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu

giao-dich-dan-su-vo-hieu-la-gi-cac-truong-hop-giao-dich-dan-su-vo-hieu

Giao dịch dân sự là hành vi pháp lý đơn phương hoặc hợp đồng của cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác nhằm làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Pháp luật dân sự quy định về điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân […]

Giao dịch dân sự là gì? Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự?

giao-dich-dan-su-la-gi-dieu-kien-co-hieu-luc-cua-giao-dich-dan-su

Giao dịch dân sự là một trong những căn cứ phổ biến và quan trọng nhất làm phát sinh quan hệ pháp luật dân sự, là phương tiện pháp lý để các chủ thể trong xã hội thiết lập các quan hệ về tài sản và nhân thân. Giao dịch dân sự là căn cứ […]

Những điểm mới về giao dịch dân sự của Bộ luật Dân sự năm 2015

nhung-diem-moi-ve-giao-dich-dan-su

Một trong những điểm mới nổi bật của Bộ luật dân sự năm 2015 chính là các quy định về giao dịch dân sự. Điều này cũng rất dễ lý giải bởi tầm quan trọng của chế định này: Đối với khoa học pháp luật dân sự giao dịch dân sự  là một trong những […]

Hotline
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon